Taxatie

Hier kan nog een slogan

Het schatten van goud, zilverwerk, merkhorloges en diamant

Hoe werkt het.

Voorafgaand aan de taxatie rapport inspecteren wij uw kostbaarheden

of juwelen nauwkeurig alvorens een oordeel te vellen.

 

Het mondeling advies is kosteloos en vrijblijvend, en in de meeste gevallen

kunnen wij onmiddellijk een indicatie geven van de waarde van uw bezittingen.

 

Wij geven u graag advies ten behoeve van het vaststellen van de verzekerde waarde, bij verkoop, of t.b.v. een verdeling.

 

Waarom een taxatierapport?

 

Een certificaat van een erkend expert, waarbij de waarde van uw bezittingen duidelijk onderbouwd is, kan in diverse situaties nodig of nuttig zijn:

 

Bij het afsluiten van een kostbaarheden verzekering.

 

Een taxatierapport voor de verzekering bevat een actuele waardering op de vervangingswaarde. Hiermee kunt u bij een eventuele schade discussies vermijden over het bedrag van de uitkering. Bovendien vergroot een nauwkeurige omschrijving van uw bezit de mogelijkheid om het verloren voorwerp op te sporen.

 

In het geval van schenken en verdelen.

 

Erflaters, erfgenamen, ex-geliefden, … hebben inzicht in de waarde nodig om de bezittingen eerlijk te kunnen verdelen. Om de eventueel verschuldigde successierechten precies te kunnen bepalen, moet de economische waarde van de goederen gekend zijn.

 

Indien er een beschadiging voorvalt, verstrekken wij schade-expertise en restauratieadvies aan zowel de gedupeerde als aan de verzekeraar.


Tarief officieel  taxatierapport……………. Euro

671n10353-xxxxx-2-redo

Horloges

Diamanten