Hak Cipta 2024 | Togel Resmi | Pasti Bayar

Taxatie

Het taxeren van goud, zilverwerk, merkhorloges en diamanten

In het geval van schenken en verdelen.

Wij beginnen met het secuur inspecteren van de kostbaarheden, of juwelen voorafgaand aan het taxatierapport, om zo duidelijkheid te scheppen.

Vervolgens geven wij mondeling advies, welke over het algemeen volledig kosteloos en vrijblijvend zijn. Waarna wij direct een indicatie geven over de actuele waarde van jouw bezittingen.  

Waarom een taxatie rapport?

Het taxatierapport zorgt voor een duidelijk beeld en een volledige onderbouwing over de waarde van je bezittingen. Bovendien kan dit certificaat nodig of nuttig zijn in allerhande verschillende situaties, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering.

Een taxatierapport voor de verzekering bevat een actuele waardering op de vervangingswaarde. Hiermee kun je bij een eventuele schade discussies vermijden over het bedrag van de uitkering. Bovendien vergroot een nauwkeurige omschrijving van je bezit de mogelijkheid om het verloren voorwerp op te sporen.

in het geval van schenken en verdelen

Erflaters, erfgenamen, ex-geliefden, … hebben inzicht in de waarde nodig om de bezittingen eerlijk te kunnen verdelen. Om de eventueel verschuldigde successierechten precies te kunnen bepalen, moet de economische waarde van de goederen gekend zijn.

Indien er een beschadiging voorvalt, verstrekken wij schade-expertise en restauratieadvies aan zowel de gedupeerde als aan de verzekeraar.